HANDELINGEN VAN DE KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS, VOL. 186, 2020


Jean-Louis Kupper &Julien Maquet, L’Église de Cologne consulte l’Église de Liège sur un problème soulevé par l’application de la Paix de Dieu (1128-1137) – Sur les trois formes de l’excommunication

Marc Boone, Het financieel handboek van Simon Borluut


Jean-Louis Kupper & Julien Maquet, “L’Église de Cologne consulte l’Église de Liège sur un problème soulevé par l’application de la Paix de Dieu (1128-1137). Sur les trois formes de l’excommunication” (p. 5-22). “Dit artikel beoogt de publicatie en de studie van een weinig bekende correspondentie tussen de domkapittels van Keulen en Luik betreffende de toepassing van de Pax Dei gedateerd 1128-1137. Deze briefwisseling levert ook vroege informatie op over het doordringen van het ‘geleerde recht’ (d.i. het Romeinse recht en het kerkelijk recht in tegenstelling tot het gewoonterecht) in het Maasland in de eerste helft van de 12de eeuw”.

Marc Boone, “Het financieel dagboek van Simon Borluut (1450-1463)” (p. 23-121). “Simon Borluut behoorde tot een gevestigd patriciërsgeslacht in zijn geboortestad Gent, waar hij verschillende vooraanstaande politieke mandaten heeft waargenomen. In dit private financiële document gunt hij een blik in de besteding van zijn persoonlijke financiën en als dusdanig biedt de bron een inkijk in het bestedingspatroon van een welstellend Gentenaar uit het midden van de vijftiende eeuw. Het document biedt een aanvulling op de gekende gegevens inzake prijzen en lonen. Simon Borluut was het hoofd van een talrijk huishouden waarin vele diverse dienaren actief waren. Naast de evidente dagelijkse uitgaven voor voeding, kledij en levensonderhoud, vallen de vele investeringen in religieuze activiteiten en voor het onderhouden van de familiale memoria en van het familiale netwerk op. De grote politiek blijft dan weer heel discreet op de achtergrond, niettegenstaande de rol die Simon Borluut vervulde en de onvermijdelijke weerslag van de oorlog die de stad Gent tot in 1453 uitvocht met haar landsheer, hertog Filips de Goede van Bourgondië”.

Alle handelingen

Meer handelingen