Toegankelijkheidsverklaring


Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk conform, als gevolg van de onderstaande niet-conformiteiten en vrijstellingen.

Uw verklaring voorbereiden

Er is een interne toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse.

Het auditrapport kan via onderstaande link geraadpleegd worden.

Niet-toegankelijke inhoud

Onze (drietalige) website streeft ernaar om volledig toegankelijk te zijn voor alle gebruikers, inclusief mensen met uiteenlopende behoeften. Ondanks onze inspanningen om elk deel van onze website toegankelijk te maken, erkennen we dat sommige inhoud of functionaliteiten mogelijk nog niet volledig aan alle toegankelijkheidscriteria voldoen. Dit kan onder meer betrekking hebben op:

  • PDF-documenten en andere downloads: Niet alle gedownloade documenten zijn volledig geoptimaliseerd voor toegankelijkheid. Dit betekent dat sommige documenten mogelijk niet goed werken met schermlezers of andere assistieve technologieën.
  • Video- en audiocontent: Niet alle video- en audio-inhoud is voorzien van ondertiteling of beschrijvende audio, wat de toegankelijkheid voor gebruikers met gehoor- of visuele beperkingen kan beperken.
  • Dynamische inhoud: Sommige delen van onze website die dynamische, interactieve of real-time inhoud bevatten, kunnen uitdagingen vormen voor toegankelijkheid vanwege hun complexe aard. We werken eraan om deze inhoud toegankelijker te maken.
  • Navigatie en structuur: Hoewel we ons inzetten om onze website intuïtief en eenvoudig te navigeren te maken, kunnen er nog steeds delen zijn waar de navigatie of de paginastructuur verbeterd kan worden om de toegankelijkheid te vergroten.

We zijn voortdurend bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid van onze website en waarderen feedback van gebruikers over hoe we de toegankelijkheid verder kunnen verbeteren. Als u problemen ondervindt of suggesties heeft, neem dan contact met ons op.

Voorgestelde alternatieven

Wij begrijpen dat sommige delen van onze website of applicatie mogelijk niet volledig toegankelijk zijn voor iedereen. Om te garanderen dat alle gebruikers toegang hebben tot de informatie en diensten die we bieden, stellen we de volgende alternatieven beschikbaar:

  • Aangepaste documenten: Voor documenten die niet geoptimaliseerd zijn voor toegankelijkheid, kunnen we in de mate van het mogelijke op verzoek versies beschikbaar stellen die compatibel zijn met schermlezers of in alternatieve formaten
  • Persoonlijke assistentie: Indien gebruikers problemen ondervinden met specifieke content of functionaliteiten, kunnen zij via email contact opnemen met ons.
  • Feedback en suggesties: We moedigen gebruikers aan om feedback en suggesties te geven over hoe we onze toegankelijkheid kunnen verbeteren. Dit stelt ons in staat om gericht te werken aan het verbeteren van de toegankelijkheid van onze website en applicatie.
  • Alternatieve navigatie-opties: Voor gebruikers die moeite hebben met het navigeren van onze website, bieden we een zoekfunctie aan die het gemakkelijker maakt om informatie te vinden.

We zijn toegewijd aan het continu verbeteren van de toegankelijkheid van onze website en applicatie. Ons doel is om ervoor te zorgen dat iedereen, ongeacht hun vermogen, toegang heeft tot alle informatie en diensten die we bieden.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met :

Als de bovenstaande service niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie:

Koninklijke Commissie voor Geschiedenis

Indien er geen reactie komt van de controle-instantie, kunt u contact opnemen met de federale ombudsman.

Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel

Verbeteringsplan

Om de toegankelijkheid van onze website te verbeteren en ervoor te zorgen dat deze voor iedereen, inclusief mensen met beperkingen, bruikbaar en toegankelijk is, staan wij open voor verbeteringen van allerlei aard in de toekomst.

Deze verklaring is op 13/03/2024 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 18/04//2024