Handelingen


De Handelingen vinden hun oorsprong in de verslagen van de vergaderingen van de Commissie, die aanvankelijk in het Belgisch Staatsblad verschenen. In 1837 besliste de Commissie om zelf een periodieke bundel uit te geven onder de titel Compte rendu des séances de la Commission royale d’Histoire ou Recueil de ses Bulletins. In 1903 werd deze titel verkort tot Bulletin de la Commission royale d’Histoire. Vanaf het jubileumvolume van 1936 (deel C) werd de titel tweetalig: Bulletin de la Commission royale d’Histoire – Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis.

Deel I bevat de verslagen van de vergaderingen van 4 augustus 1834 tot 5 juli 1837.
Een tweede editie verscheen in 1844.

In de volgende volumes is er geen concordantie tussen de data van de vergaderingen die in de Handelingen werden opgenomen en het jaar van publicatie op de titelpagina. Bovendien werd de publicatie verdeeld in reeksen, vijf in totaal, van ongelijke lengte en elk met een eigen indeling in boekdelen. De eerste reeks werd afgesloten na het overlijden van Reiffenberg in 1850, waarna Gachard gelijktijdig de functies van secretaris en schatbewaarder uitoefende. Het creëren van een inhoudsopgave van de verschenen volumes bood de gelegenheid om een tweede reeks te beginnen.

Klik hier voor meer info over de Handelingen.