Partners


Partnerschap - Nationaal

Universiteit Gent (prof. J. Deploige en Guy De Tré)

Er werd een akkoord gesloten met deze universiteit met het oog op de productie van nieuwe software die een betere raadpleging van de databank Narrative Sources mogelijk moet maken. Deze databank bevat de verhalende bronnen uit de middeleeuwse Nederlanden (prof. Deploige).

Université libre de Bruxelles

Er wordt voortgewerkt aan de voorbereiding en editie van de ‘Actes des ducs de Brabant’ (prof. Alain Dierkens en de Heer David Guilardian).

Algemeen Rijksarchief / Société pour le Progrès des Etudes philologiques et historiques

Met beide instellingen heeft de KCG een samenwerkingsakkoord afgesloten om de Bibliografie van de Geschiedenis van België verder te zetten (zie lijst hiernaast).

Partnerschap - Internationaal

Monumenta paleographica Medii Aevi

De Monumenta Paleographica Medii Aevi zijn een Europese onderneming met de steun van de Union académique internationale.
Rekening houdend met haar ervaring en expertise werd de Commissie door beide academiën voor wetenschappen van België voorgedragen om de wetenschappelijke verantwoordelijkheid voor de Series Belgica op zich te nemen.

Een subcommissie van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis fungeert dus als Belgische afdeling van voornoemd project. Ze bestaat uit onze consoror Thérèse de Hemptinne en onze confraters Jean-Louis Kupper en Walter Prevenier. De vervanger van de betreurde Pierre Cockshaw moet nog worden aangewezen.

Tot de beoogde projecten behoort, onder meer, de editie van echtheidscertificaten van heiligenrelieken.