Partners


Partnerschap - Nationaal

Universiteit Gent

Er werd een akkoord gesloten met deze universiteit met het oog op de productie van nieuwe software die een betere raadpleging van de databank Narrative Sources mogelijk moet maken. Deze databank bevat de verhalende bronnen uit de middeleeuwse Nederlanden (prof. Jeroen Deploige en Guy De Tré).

Université libre de Bruxelles

Er wordt voortgewerkt aan de voorbereiding en editie van de ‘Actes des ducs de Brabant’ (prof. Alain Dierkens en David Guilardian).

Algemeen Rijksarchief / Société pour le Progrès des Etudes philologiques et historiques

Met beide instellingen heeft de KCG een samenwerkingsakkoord afgesloten om de Bibliografie van de Geschiedenis van België verder te zetten.

Partnerschap - Internationaal

Monumenta paleographica Medii Aevi

De Monumenta Paleographica Medii Aevi is een Europese onderneming met de steun van de Union académique internationale.
Rekening houdend met haar ervaring en expertise werd de Commissie voorgedragen voor zowel de Koninklijke Academie van Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België als de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten,  met als doel de wetenschappelijke verantwoordelijkheid voor de Series Belgica op zich te nemen.

Een subcommissie van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis fungeert dus als Belgische afdeling van voornoemd project. Ze bestaat uit Thérèse de Hemptinne, Jean-Louis Kupper en Walter Prevenier. De vervanger van Pierre Cockshaw moet nog worden aangewezen.

Tot de beoogde projecten behoort, onder meer, de editie van echtheidscertificaten van heiligenrelieken.