Verslagboeken BWP


De KCG verleende haar medewerking aan de digitalisatie van de verslagboeken van de Belgische Werkliedenpartij (1892-1940). Deze lang verloren gewaande bron biedt een originele kijk op de politieke en sociale geschiedenis van België in de eerste helft van de twintigste eeuw.

amsab.be