Prijzen


De KCG reikt twee prijzen uit: de Prijs-Bryce and Mary Lyon en de Prijs-Henri Pirenne. Het reglement van die prijzen is hier te raadplegen.