Narrative sources


Narrative Sources streeft naar een uitputtend en kritisch overzicht van de verhalende bronnen uit de middeleeuwse Nederlanden. De databank wil alle teksten inventariseren waarvan de auteur de intentie had het verleden in verhalende vorm vast te leggen: annalen, kronieken, brieven, dagboeken, gedichten, heiligenlevens, genealogieën…

Narrative Sources is het resultaat van onderzoek aan de universiteiten van Gent, Leuven en Groningen met de steun van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Vlaamse Herculesstichting. De Koninklijke Commissie voor Geschiedenis treedt op als wetenschappelijk uitgever van deze databank.

narrative-sources.be