Handelingen


De Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, opgericht in 1834, publiceert sedert 1837 de Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis (HKCG). Dit tijdschrift, dat eenmaal per jaar verschijnt, bevat wetenschappelijke tekstuitgaven van onuitgegeven documenten betreffende de geschiedenis van België, de voormalige Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, gaande van de vroege Middeleeuwen tot de 20e eeuw. Elke teksteditie wordt voorafgegaan door een inleiding waarin de betekenis van het gepubliceerde document wordt toegelicht.

Alle manuscripten die voorgelegd worden aan de Commissie worden onderworpen aan een peer review, dat verzorgd wordt door vier leden van de Commissie. De bijdragen worden opgesteld hetzij in het Nederlands, het Frans, het Engels of het Duits, uitzonderlijk ook in het Spaans of het Italiaans. De volledige reeks van de HKCG is digitaal raadpleegbaar, niet enkel op de site van Peeters, maar ook op Persee.fr.

Klik hier voor meer info over de Handelingen.