KoninklijkeCommissie voorGeschiedenis


De Koninklijke Commissie voor Geschiedenis werd opgericht in 1834 (Koninklijk Besluit van 22 juli 1834). Volgens het organiek reglement van 1 april 1976 bestaat haar opdracht erin “de schriftelijke bronnen met betrekking tot de geschiedenis van België op te sporen, te registreren, uit te geven en te onderzoeken, kritische studiën over deze bronnen te publiceren en werkinstrumenten ter beschikking van de geschiedkundigen te stellen”.

Om deze doelstellingen te realiseren, publiceert de Commissie een jaarlijks tijdschrift, de Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, alsook verschillende reeksen monografieën en digitale edities. De titels van alle monografieën worden vermeld in de catalogus van publicaties. Ze kunnen allemaal gratis gedownload worden hier. De volledige inhoud van de Handelingen is raadpleegbaar via deze weg. Verder herbergt ze ook verschillende databanken en werkinstrumenten.

Voor bestellingen, gelieve contact op te nemen met Peeters Publishers Leuven – peeters@peeters-leuven.be.

De KCG publiceert zowel monografieën als een tijdschrift, de Handelingen. Om de digitale versie te raadplegen, klik hier.

Lees verder

De KCG reikt twee prijzen uit: de Prijs-Bryce and Mary Lyon en de Prijs-Henri Pirenne. Het reglement is hier te raadplegen.

Lees verder

Meer informatie over de geschiedenis, de huidige samenstelling en de werking van de Commissie is hier te vinden.

Lees verder

De KCG is host van enkele databanken over de geschiedenis van België. Klik hier om te weten welke.

Lees verder

Enkele naslagwerken ofwel geproduceerd ofwel gedigitaliseerd door de Commissie kunnen hier geraadpleegd worden.

Lees verder