Missie


De Koninklijke Commissie voor Geschiedenis werd opgericht in 1834 (Koninklijk Besluit van 22 juli 1834). Volgens het organiek reglement van 1 april 1976 bestaat haar opdracht erin “de schriftelijke bronnen met betrekking tot de geschiedenis van België op te sporen, te registreren, uit te geven en te onderzoeken, kritische studiën over deze bronnen te publiceren en werkinstrumenten ter beschikking van de geschiedkundigen te stellen”.

Sinds 1845 publiceert de Commissie jaarlijks haar Bulletin-Handelingen. Met dit doel heeft zij verschillende reeksen opgestart, die de weerspiegeling zijn van haar uitgavebeleid.
Een gedetailleerd overzicht van alle titels, de inhoudsopgave van de laatste Handelingen en de bestellingsmodaliteiten staan opgenomen in de catalogus van publicaties.

Actieve rol in de Belgische historische wereld

Zowel door de wetenschappelijke bijdragen die zij, na onderzoek, publiceert, als door de werkzaamheden van haar leden, heeft de Commissie voortdurend een actieve rol gespeeld in de Belgische historische wereld. Haar vele uitgaven zijn hiervan de weerspiegeling. Via deze initiatieven wil ze het onderzoek stimuleren en oriënteren. Zij waakt er ook over het onderzoek te inspireren, door de historische wereld attent te maken op bronnen die eventueel kunnen leiden tot het bewandelen van nieuwe paden.

In de loop van de jaren heeft dit beleid zich verder ontwikkeld en gediversifieerd. De aanwezigheid in de Commissie van universiteitsprofessoren en archivarissen heeft steeds een vruchtbare kruisbestuiving opgeleverd.