Diplomata Belgica


Diplomata Belgica. Les sources diplomatiques des Pays-Bas méridionaux au Moyen Âge, Thérèse de Hemptinne, Jeroen Deploige, Jean-Louis Kupper en Walter Prevenier, (eds.) (Brussel, Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, sinds 2015).

De online databank Diplomata Belgica vormt de geactualiseerde opvolger van twee eerdere publicatieprojecten van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis: ten eerste de elfdelige reeks Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l’histoire de la Belgique, opgestart door Alphonse Wauters en verschenen tussen 1866 en 1971, en vervolgens de CD-rom Thesaurus Diplomaticus (Brepols 1997), tot stand gebracht door Paul Tombeur, Philippe Demonty, Walter Prevenier en Marie-Paul Laviolette in samenwerking met de Nationale Commissie voor het woordenboek van het middeleeuws Latijn en met het voormalige Centre de Traitement électronique des Documents (Cetedoc) van de Université Catholique de Louvain-la-Neuve.

Kritisch overzicht

Diplomata Belgica biedt een kritisch overzicht van alle oorkonden, uitgegeven of niet, uitgevaardigd door privépersonen en wettelijke gezagsdragers uit de zuidelijke Nederlanden in de middeleeuwen. Diplomata Belgica bestrijkt het gebied van hedendaags België en de gebieden die uit historisch oogpunt ooit deel hebben uitgemaakt van de zuidelijke Nederlanden maar vandaag in Frankrijk (Frans Vlaanderen en Henegouwen), Nederland (delen van de provincies Zeeland, Brabant, Limburg), het Groothertogdom Luxemburg en Duitsland (delen van het Rijnland) gelegen zijn. Diplomata Belgica bevat momenteel metagegevens over ongeveer 35.000 oorkonden in het Latijn, Oudfrans, Middelnederlands en Middelhoogduits, bijna 19.000 volledige teksttranscripties en haast 7.000 foto’s van originele oorkonden. Het databestand beoogt volledigheid voor de periode vóór 1250 en zal in de toekomst vervolledigd worden met de opname van diplomatische documenten van de late middeleeuwen, echter zonder volledigheid na te streven.

diplomata-belgica.beKorte gebruikershandleiding voor Diplomata Belgica