DE REKENINGEN VAN DE STAD BRUGGE (1280-1319) – TWEE DELEN IN VIJF VOLUMES (kcg)


Voor de kennis van de geschiedenis van een stad, zijn haar rekeningen een onuitputtelijke bron. De Vlaamse steden waren in de 13de-14de eeuw nog machtige organen die een eigen economische politiek voerden. Dit blijkt uit de uitgaven die ze voor representatie bij de vorst en andere politieke partijen doen. Bij tijd en wijle werd er ook wel eens oorlog gevoerd, wat zich ook weerspiegelt in de rekeningen. Maar steden hadden ook een lokaal beleid te voeren op vlak van armenzorg, publieke werken en openbare orde. De rekeningen van een stad als Brugge geven een inzicht op de financiën van een belangrijke Vlaamse stad, het beleid dat zij voerde en haar rol in de belangrijke gebeurtenissen van de vroege veertiende eeuw.

Het eerste deel voor de jaren 1280 tot aan de Guldensporenslag werd reeds in 1965 samengesteld door Carlos Wyffels, gevolgd door een index in 1971. De daaropvolgende periode 1302-1319 werd in twee banden uitgegeven door Carlos Wyffels en A. Vandewalle in 1995-1997. De index op dit deel bleef lang uit, maar werd in 2020 gepubliceerd van de hand van Katrien Vandewoude, Maurits Vandermaesen en Stijn Meersseman. De index is een onmisbaar instrument om de rijkdom aan persoons- en plaatsnamen in deze bronnen terug te vinden


Alle monografieën

Meer monografieën