AMIS GOTHIQUES (kcg)

Der Briefwechsel von August Reichensperger und Jean-Baptiste Bethune (1858-1891)


Het Archief de Bethune, bewaard op het Kasteel Marke, bij Kortrijk, bevat onder meer twee bundels correspondentie tussen de Duitse politicus en kunsttheoreticus August Reichensperger en de Belgische architect en glasschilder Jean-Baptiste Bethune. Voorliggend boek verzorgt de kritische editie van deze briefwisseling en voorziet ze van een uitvoerige inleiding. Het publiceert een 90-tal brieven (in het Duits en in het Frans) uit de periode 1858 tot 1891, naast enkele documenten opgesteld door andere personen. Deze correspondentie behandelt voornamelijk kunsttheoretische voorwerpen (bv. het gemeenschappelijk werk in de Dom van Aken), de uitgebreide reizen van beide personages en hun esthetische en politieke opvattingen. Bijgevolg werpt het boek een bijzonder licht op de enorme politieke veranderingen die veroorzaakt werden door, onder meer, de Kulturkampf in Duitsland en de Schoolstrijd in België. Bovendien werpt de briefwisseling een interessante blik op het privéleven van twee heel verschillende persoonlijkheden die niettemin verbonden waren door een gemeenschappelijke “missie”: de strijd voor de neogotische beweging in Europa.


Alle monografieën

Meer monografieën