De Koninklijke Commissie voor Geschiedenis werd opgericht in 1834 (Koninklijk Besluit van 22 juli 1834). Volgens het organiek reglement van 1 april 1976, bestaat haar opdracht erin "de schriftelijke bronnen met betrekking tot de geschiedenis van België op te sporen, te registreren, uit te geven en te onderzoeken, kritische studiën over deze bronnen te publiceren en werkinstrumenten ter beschikking van de geschiedkundigen te stellen".

Sinds 1845, publiceert de Commissie jaarlijks haar Bulletin-Handelingen. Met dit doel heeft zij verschillende reeksen opgestart, die de weerspiegeling zijn van haar uitgavebeleid.
Een gedetailleerd overzicht van alle titels, de inhoudsopgave van de laatste Handelingen en de bestellingsmodaliteiten staan opgenomen in de catalogus van publicaties.

Nationale Loterij

 

 

Aankondigingen

 

Nieuwe publicatiesC 26

Christine Renardy

Le Livre des morts du Neufmoustier à Huy 1130-1787, Bruxelles, Commission royale d'Histoire, 2017, 270 p. (ISBN 978-2-87044-015-5) (Collection grand in-8°, C26).- Samenvatting

Patricia Van den Eeckhout & Guy Vanthemsche, eds.

Sources pour l’étude de la Belgique contemporaine, 19e-21e siècle, Bruxelles, Commission royale d'Histoire, 2017, 2 vol., 1844 p. (ISBN: 978-2-87044-014-8; prijs: 64 €).- Samenvatting

Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 2016 (182), 419 p.

  • Mario Damen, Prelaten, edelen en steden. De samenstelling van de Staten van Brabant in de vijftiende eeuw, p. 5-274. - Samenvatting

  • Sara Moens, Guibert de Gembloux's « De destructione monasterii Gemblacensis ». Literary Legacy and Issues of Authorship Against the Backdrop of the Decline of Traditional Monasticism, p. 275-301. - Samenvatting

Alain Lottin

"L'Héraclée flamen et catholicque" par Frère Jean De Le Barre, religieux du monastère de la bienheureuse Vierge Marie à Loos-Lez-Lille. Tome 1: La guerre entre la France et l'Espagne et en Europe (1636-1649), Bruxelles, Commision royale d'Histoire, 2017, 371 p. (ISBN: 978-2-87044-012-4) - Samenvatting