De Thesaurus diplomaticus is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen:

De onderneming heeft kunnen beschikken over de fotocollectie van originele oorkonden, bewaard in het Departement Geschiedenis van de Universiteit Gent.

Het geheel omvat een CD-rom en een drietalige (Frans, Nederlands en Engels) gids voor de gebruiker (210 p.), opgesteld door Philippe Demonty.
De CD-rom en de handleiding werden gepubliceerd in 1997, en worden verspreid via Uitgeverij Brepols.

Voor de verkoops- en licentievoorwaarden van de CD-rom, dient men zich te richten tot  :

Uitgeverij Brepols,
Begijnhof 67
B-2300 Turnhout (Belgique).
Email: publishers@brepols.com

Chronologisch veld

640-1200

Geografisch kader

Aard van de documenten

Mogelijkheden van raadpleging

Inhoud