Monumenta paleographica Medii Aevi

De Monumenta Paleographica Medii Aevi zijn een Europese onderneming met de steun van de Union académique internationale.
Rekening houdend met haar ervaring en expertise werd de Commissie door beide academiën voor wetenschappen van België voorgedragen om de wetenschappelijke verantwoordelijkheid voor de Series Belgica op zich te nemen.

Een subcommissie van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis fungeert dus als Belgische afdeling van voornoemd project. Ze bestaat uit onze consoror Thérèse de Hemptinne en onze confraters Jean-Louis Kupper en Walter Prevenier. De vervanger van de betreurde Pierre Cockshaw moet nog worden aangewezen.

Tot de beoogde projecten behoort, onder meer, de editie van echtheidscertificaten van heiligenrelieken.