Home
 

Veranderd op 14.03.2008
© CRH
 

Prijs Bryce en Mary Lyon

De Amerikaanse historicus Bryce Lyon (1920-2007), professor emeritus van de Brown University (USA), publiceerde in samenwerking met zijn echtgenote twee boeken in de collecties en verschillende artikelen in het Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. Door de jaren ontwikkelde hij uitstekende relaties met de Commissie en sloot hij zelfs vriendschap met verschillende leden. Hij besliste dan ook een bepaalde som ter beschikking te stellen van de Commissie en stelde voor elk jaar een prijs toe te kennen.

Op haar vergadering van 26 juni 2004 heeft de Commissie dit voorstel met dank aanvaard en besliste zij aan deze prijs de naam Bryce en Mary Lyon toe te kennen.

De Commissie stelde het reglement van de prijs als volgt vast:

  1. De prijs Bryce en Mary Lyon wordt tweejaarlijks toegekend en voor de eerste keer in december 2005.
  2. De prijs moet worden gezien als een vorm van aanmoediging om de traditie van het wetenschappelijk uitgeven van teksten voort te zetten. De prijs zal daarom worden uitgereikt aan de jongste auteur, maximum dertig jaar oud, van wie de werken verschijnen in het Bulletin van de twee voorgaande jaren of in een van de collecties van de Commissie.
  3. Het bedrag van de prijs is 500€.
  4. Laureaten mogen niet opnieuw aan de wedstrijd voor deze specifieke prijs deelnemen.
  5. De Commissie behoudt zich het recht voor dit reglement te interpreteren.
Laureaten van de Prijs Bryce and Mary Lyon

Prix Lyon 2007


2007
Olivier VANDERHAEGEN, La correspondance de dom Nicolas Spirlet, dernier abbé de Saint-Hubert avec Patrice-François de Neny, chef-président du Conseil privé des Pays-Bas autrichiens (1760-1782), ibidem, dl. 172, 2006, p. 1-283.

 

2006
Violet SOEN, Een vredesgezant worstelt met de Pacificatie van Gent. De vreemde wendingen van de vredesmissie in de Nederlanden van Jan van Noircarmes, baron van Selles (1577-1580), ibidem, dl. 171, 2005, p. 135-193.
2005
Julie Versele, Rapport de Gerónimo de Roda sur le fonctionnement du Conseil des Troubles aux Pays-Bas, suivi de suggestions pour sa réforme (s.d.-1571?), in Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, dl. 170, 2004, p. 169-191.