Verdere literatuur:

Walter PREVENIER, "Randbedenkingen bij het uitgavebeleid van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis aan de vooravond van de 21ste eeuw", in Handelingen van de Genootschap voor Geschiedenis, dl. CXXXIII, 1996, p. 163-171.