Leden in functie

Bureau

Thérèse DE HEMPTINNE, Voorzitter
Claude DE MOREAU DE GERBEHAYE, Ondervoorzitter
Guy VANTHEMSCHE, Secretaris-penningmeester
Jean-Louis KUPPER, Adjunct-secretaris-penningmeester

LedenGustaaf JANSSENS
Jean-Marie DUVOSQUEL
Jean-Marie CAUCHIES
Jozef VAN LOON
Herman VAN GOETHEM
Bruno DEMOULIN
Karel VELLE
Jo TOLLEBEEK
Valérie PIETTE
Jean-Marie YANTE
Jeroen DEPLOIGE
Sébastien DUBOIS

Ere-leden

Jan GOOSSENS
Walter PREVENIER
Baron VAN CAENEGEM
André GOOSSE
Ludo MILIS
Claude BRUNEEL