Leden in functie

Bureau

Claude de Moreau de Gerbehaye, Voorzitter
Karel Velle, Ondervoorzitter
Guy Vanthemsche, Secretaris-penningmeester
Jean-Louis Kupper, Adjunct-secretaris-penningmeester

LedenGustaaf Janssens
Jean-Marie Cauchies
Thérèse de Hemptinne
Herman Van Goethem
Bruno Demoulin
Jo Tollebeek
Valérie Piette
Jean-Marie Yante
Jeroen Deploige
Sébastien Dubois

Ere-leden

Jan Goossens
Walter Prevenier
Ludo Milis
Claude Bruneel
Jozef Van Loon
Jean-Marie Duvosquel