• Gezien de omvang van de opdracht en de tijd nodig om de index op het volledige tweede deel van de uitgave van de rekeningen van de stad Brugge voor de jaren 1302-1319 te realiseren, gaven we er de voorkeur aan de al beschikbare index voor de jaren 1302-1310 ter beschikking te stellen. De index door C. Wyffels op het eerste deel van de rekeningen van de stad Brugge (1280-1302), uitgegeven door de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis in 1971, stond model voor deze publicatie.

  De Rekeningen Van De Stad Brugge (1280-1319) - Tweede deel (1302-1319)
  Uitgegeven door C. Wyffels, met de medewerking van A. Vandewalle
  Index op persoons- en plaatsnamen (1302-1310)
  Door Katrien Vandewoude, met de medewerking van Maurice Vandermaesen
  pdf
 • Om de toegang tot de inhoud van banden II en III van de uitgave van de akten van de graven van Vlaanderen door Thérèse de Hemptinne &  Adriaan Verhulst (†) (m.m.v. Lieve De Mey), De oorkonden der graven van Vlaanderen (juli 1128 - sept. 1191), II Uitgave, band II, Regering van Filips van de Elzas (Eerste deel: 1168 - 1177), Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, Verzameling van de akten der Belgische Vorsten, 6, Brussel, 2001, en De oorkonden der graven van Vlaanderen (juli 1128 - sept. 1191), II Uitgave, band III, Regering van Filips van de Elzas (Tweede deel: 1177 - 1191), Idem, Brussel, 2009, te vergemakkelijken werd een prepublicatie van deel I Inleiding en Index, namelijk de index van persoons- en plaatsnamen, op deze webpagina ter beschikking gesteld.

  Index van persoons- en plaatsnamen van Th. de Hemptinne en A. Verhulst, De Oorkonden der Graven van Vlaanderen (juli 1128 - september 1191)
  Uitgave, banden II en III
  door Lieve De Mey

  A - J      K - Z