Pour en savoir plus:

Walter PREVENIER, « Randbedenkingen bij het uitgavebeleid van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis aan de vooravond van de 21ste eeuw », dans Handelingen van de Genootschap voor Geschiedenis, t. CXXXIII, 1996, p. 163-171.